W Archiwum znajdą Państwo dokumentację zamówień poniżej 30 tysięcy euro w latach poprzednich (do 16 kwietnia 2014 roku minimalnym progiem było 14 tys. €).

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO.

MZS.2741.3.2015

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Annopolu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym na: „na zakup wraz z dostawą paliwa stałego na potrzeby kotłowni Miejskiego Zespołu Szkół w Annopolu”.

Załączone pliki:

Zaproszenie (str. 1, 2, 3)
Formularz ofertowy (.doc, .pdf)
Oświadczenie.pdf

Zapytanie ofertowe nr. 2/2015 - MZS.2741.3.2015 r                     

Data: 16.12.2015 r.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Annopolu informuje, że po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi odnośnie zapytania ofertowego, postępowanie na: na zakup wraz z dostawą paliwa stałego na potrzeby kotłowni Miejskiego Zespołu Szkół w Annopolu”
zostało rozstrzygnięte.
 

Na zapytanie ofertowe odpowiedziało pięć podmiotów: