W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń naszej szkoły w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Ogłoszenie Nr 1/2023 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu z dnia 1grudnia 2023 r. r. w sprawie ogłoszenia tekstu ujednoliconego statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu informuje iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: Inspektor BHP/RODO/Sekretarka wybrana została Pani Marta Kozieł.

Uzasadnienie w załączniku.

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu

ogłasza nabór na stanowisko: Inspektor BHP/RODO/Sekretarka

Szczegóły w dokumentacji konkursu.

Pliki do pobrania

Podkategorie

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 130 tysięcy złotych netto wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

W Archiwum znajdą Państwo dokumentację zamówień poniżej 30 tysięcy euro w latach poprzednich (do 16 kwietnia 2014 roku minimalnym progiem było 14 tys. €).

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do naszej szkole.