Minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 130 tysięcy złotych netto wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

„Zakup wraz z dostawą paliwa stałego na potrzeby kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa poniatowskiego w Annopolu”.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania znajdują się w załącznikach.

Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na zakup i dostawę wyposażenia kuchni w stołówce szkolnej dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. księcia Józefa poniatowskiego w Annopolu w ramach realizacji rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup i dostawę wyposażenia kuchni w stołówce szkolnej dla Publicznej Szkoły Popdstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu w ramach realizacji rządowego programu "Posiłek szkole i w domu" w załączniku.

Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby C.O, C.W.U i przygotowania posiłków w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Annopolu.

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę wyposażenia kuchni w stołówce szkolnej dla Publicznej Szkoły Popdstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu w ramach realizacji rządowego programu "Posiłek szkole i w domu".

 

Podkategorie

W Archiwum znajdą Państwo dokumentację zamówień poniżej 30 tysięcy euro w latach poprzednich (do 16 kwietnia 2014 roku minimalnym progiem było 14 tys. €).