Minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 130 tysięcy złotych netto wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania nr 1/2022 na zakup i dostawę sprzętu technicznego dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu w ramach rządowego programu "Laboratoria przyszłości".

Danuta Ryfka
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa sprzętu technicznego dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu w ramach rządowego programu "Laboratoria przyszłości". 

Szczegółowy opis i formularze w załącznikach.


Danuta Ryfka
Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu
ul.Kościuszki 8
23-235 Annopol
tel./fax15 8613 032

Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie ofertowego na

"zakup wraz z dostawą paliwa stałego na potrzeby kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na:
zakup i dostawę sprzętu technicznego dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”

w załączniku.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

„Zakup wraz z dostawą paliwa stałego na potrzeby kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa poniatowskiego w Annopolu”.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania znajdują się w załącznikach.

Podkategorie

W Archiwum znajdą Państwo dokumentację zamówień poniżej 30 tysięcy euro w latach poprzednich (do 16 kwietnia 2014 roku minimalnym progiem było 14 tys. €).