Warning: Creating default object from empty value in /home/pspnimda/ftp/migracja/ftp-gimannopol.ogicom.pl/www/bip/components/com_govarticle/views/category/tmpl/default_articles.php on line 20
Tytuł Odsłony
Rejestr umów I kwartał 2024 Odsłon: 188
Rejestr umów IV kwartał 2023 Odsłon: 181
Ogłoszenie Nr 1/2023 Odsłon: 517
Zapytanie 1/2023 Odsłon: 452
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania "Posiłek w szkole i w domu" Odsłon: 424
Ogłoszenie o zamówieniu dostawy Odsłon: 524
Zapytanie 2/2022 - rozstrzygnięcie Odsłon: 507
Zapytanie nr 2/2022 Odsłon: 491
Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części bezpośrednio do stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu. Odsłon: 426
Rozstrzygnięciu postępowania 1/2022 Odsłon: 519

Podkategorie

Biuletyn Informacji Publicznej

W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o naszej szkole: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania.

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania naszej szkoły.

Instytucje publiczne muszą działać na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność Naszej Instytucji.

W tym dziale zgromadziliśmy informacje o uchwałach, zasadach, regulaminach i innych przepisach, jakim podlega działalność naszej szkoły, ustanawianych przez władze lokalne.

Na tej stronie znajdą Państwo Statut Naszej Instytucji oraz przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Naszej Instytucji.

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Naszej Instytucji, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych naszej szkoły.

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy w szkole oraz podejmowanych przez nie uchwałach i zarządzeniach.

W dziale Programy i raporty znajdą Państwo informacje o zamierzeniach naszej szkoły - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

W dziale Programy znajdą Państwo informacje o zamierzeniach naszej szkoły - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych.

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych naszej szkoły oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza nasza szkoła.

W tym dziale znajdą Państwo zestawienie rocznych planów finansowych naszej szkoły oraz planów finansowych przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy pomocowych i europejskich

Rejstr umów

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w naszej szkoły. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdą Państwo wyjątki z tych przepisow oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w naszej szkole.

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej naszej szkoły.

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń naszej szkoły w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 130 tysięcy złotych netto wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

W Archiwum znajdą Państwo dokumentację zamówień poniżej 30 tysięcy euro w latach poprzednich (do 16 kwietnia 2014 roku minimalnym progiem było 14 tys. €).

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do naszej szkole.