Status prawny

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks Józefa Poniatowskiego w Annopolu jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Annopolu, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
 • Organem prowadzącym jest Gmina Annopol
 • Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Lublinie
 • Szkoła działa na podstawie:
  - ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.Z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
  - ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1982r. Nr 3 poz. 19 z późn. zm.)
  - aktu założycielskiego
  - statutu szkoły

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. poniedziałek, 29 luty 2016 19:01 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 luty 2016 19:01 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 grudzień 2017 07:23 Super User