Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdą Państwo wyjątki z tych przepisow oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w naszej szkole.

Sposoby załatwiania spraw w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Poniatrowskiego w Annopolu

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.

Korespondencję można dostarczyć osobiście lub droga pocztową.

Sprawy są rozpatrywane

z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Sekretariat szkoły

udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Godziny urzędowania sekretariatu:

od poniedziałku do piątku w godz.7.00 – 15.00