Sposoby załatwiania spraw w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Poniatrowskiego w Annopolu

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.

Korespondencję można dostarczyć osobiście lub droga pocztową.

Sprawy są rozpatrywane

z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Sekretariat szkoły

udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Godziny urzędowania sekretariatu:

od poniedziałku do piątku w godz.7.00 – 15.00

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. poniedziałek, 29 luty 2016 12:43 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 luty 2016 13:14 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 luty 2016 23:26 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 grudzień 2017 07:38 Super User