Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa sprzętu technicznego dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu w ramach rządowego programu "Laboratoria przyszłości". 

Szczegółowy opis i formularze w załącznikach.


Danuta Ryfka
Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu
ul.Kościuszki 8
23-235 Annopol
tel./fax15 8613 032

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. wtorek, 17 maj 2022 18:49 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 maj 2022 18:52 Super User