Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej naszej szkoły.

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej.

BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Menu
W lewej części strony BIP znajduje się menu, które służy do wyboru kategorii informacji. Wybór kategorii (kliknięcie na odpowiedni przycisk ekranowy) powoduje wyświetlenie się żądanej informacji w głównej części przeglądarki. Główne elementy menu to:

  • menu przedmiotowe - zawiera informacje publiczne udostępnione w BIP przez dany podmiot. Jego struktura, jak i zawartość merytoryczna mogą być modyfikowane,
  • menu podmiotowe – zawiera odnośnik do jednostki nadrzędnej prowadzącej spis podmiotów tworzących przedmiotowe strony BIP
  • redakcja biuletyny - kategoria znajdująca się w dolnej części menu przedmiotowego. Zawiera wszelkie dane dotyczące osób redagujących podmiotową stronę BIP
  • rejestr zmian - pod każdym artykułem znajdują się informacje na temat czytanego artykułu dotyczące daty i autora utworzenia, modyfikacji i zmian treści dokumentu

Wyszukiwanie

W prawym górnym rogu strony głównej znajduje się opcja „wyszukiwanie", która służy do wyszukania potrzebnych informacji na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Logo BIP

W prawym, górnym rogu ekranu znajduje się logo BIP będące odnośnikiem do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl