Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części bezpośrednio do stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dostawy artykułów spożywczych z podziałem na zadania bezpośrednio do siedziby Zamawiającego Z podziałem na zadania/części.

Informacje i szczegóły dotyczące przetargu.

 

 

Podkategorie